вівторок, 26 травня 2020 р.

5 червня – Всесвітній день довкілля

11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища: «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами». Офіційно Всесвітній день охорони навколишнього середовища був заснований Генеральною асамблеєю ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972року. Охорона навколишнього природного середовища – це форма у взаємодії людини й природи, породжена в сучасних умовах. Вона являє собою систему державних і суспільних заходів (технологічних, економічних, адміністративно-правових, просвітницьких, міжнародних), спрямованих на гармонічну взаємодію суспільства й природи, збереження й відтворення природних ресурсів і діючих екологічних співтовариств в ім'я майбутніх поколінь. Сьогодні екологічні проблеми стоять у ряді найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації й, зокрема, нашої країни.
5 Екологічних проблем України: 1. Неякісна вода. Проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним роком ускладнюється, стає більш гострою. Практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води за рівнем забруднення (80% проб води) не відповідають вимогам стандарту на джерела водопостачання . Очисні споруди і технологія очищення води застаріли і не оновлюються. В Україні існує 1200 населених пунктів (у яких проживають понад 800 тис. осіб), в яких заборонено пити місцеву воду через природні або техногенні причини, або через відсутність місцевих джерел водопостачання. 2. Забруднення повітря. Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 млн. тонн шкідливих речовин. Головними забруднювачами є промислові підприємства, які разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий газ, оксиди азоту, хлор, фтор, аміак, частинки та сполуки ртуті й миш'яку. Збільшення кількості автомобілів на дорога х також збільшило обсяг шкідливих викидів в атмосферу. Зросла кількість відпрацьованих газів, що надходять у повітря на території великих міст.
3. Знищення лісів. Споживче ведення лісового господарства призводить до того, що площа лісів, уражених шкідниками і хворобами постійно збільшується, а цінні деревні породи (дуб, бук і сосна) заміщуються малоцінними (грабом, березою, осикою). Прямий наслідок нераціональної вирубки лісів – збільшення частоти та інтенсивності повеней у західних областях України.
4. Побутові відходи. Проблема утилізації побутових відходів стає дедалі серйознішою. Загальний їх обсяг вже сягає 32 млрд. тонн і продовжує невпинно зростати – на 2 млрд. тонн щороку. А загальна площа територій, що зайняті сміттєзвалищами , за підрахунками спеціалістів, сьогодні вже складає 12% території країни. Переважна їх більшість працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. Водночас полігони є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. Практично ні на одному з них не знешкоджується фільтрат. Майже усі полігони потребують невідкладної санації та рекультивації. Не вирішуються питання створення нових полігонів. Половина полігонів побутових відходів приймає промислові відходи. Крім того, у багатьох містах триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів. 5. Чорнобиль. Зона відчуження. Аварія на Чорнобильській АЕС мала, має і, на жаль, ще довго матиме значний вплив на стан навколишнього середовища України. Внаслідок вибуху ядерного реактора та пожежі на ньому за короткий період часу у довкілля потрапило близько 7 тонн ядерного палива . Наукові реферати, курсові роботи по даній темі, ви можете написати звернувшись у нашу книгозбірню, зокрема у відділ виробничої літератури. Чекаємо Вас після закінчення карантину!

Немає коментарів:

Дописати коментар