четвер, 13 травня 2021 р.

Нові надходження літератури


  Запрошуємо всіх користувачів бібліотеки ознайомитись з віртуальною виставкою нових надходжень універсального характеру. Мета виставки – ознайомити читачів з новими документами, що надійшли в бібліотеку.


  Булгакова О. С. Методи та системи штучного інтелекту : теорія та практика : навч. посіб. / О. С. Булгакова, В. В. Зосімов, В. О. Поздєєв. – Херсон : Олді-плюс, 2020. –  356 с.


 Васілевський О. М. Непевність результатів вимірювань, контролю та випробувань : підручник / О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 352 с.


Вінниченко В. І. Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів : навч. посіб. / В. І. Вінниченко, Т. Г. Іващенко, О. М. Рязанов. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 211 с. 
  Григорчук О. М. Методика розв'язування фізичних задач на будівельну тематику : навч.-метод. посіб. / О. М. Григорчук. – Київ : Олді-плюс, 2018. – 116 с. : іл. 


 Дизайн систем візуальної інформації : навч. посіб. / О. В.   Чемакіна [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 198 с. 

  Дієтичне харчування : підручник / О. І. Черевко [та ін.]. –  Харків : ХДУХТ ; Харків : Світ Книг, 2019. – 359 с.  Електронні системи в галузі : навч. посіб. / О. В. Кузьмін [та  ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 168 с. 
   Інженерний захист територій / В. А. Живиця [та ін.] ; ред. А. М.  Рокочинський [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2017. – 414 с.

 

  Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посіб. / О. В.  Кузьмін [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 485 с.
  Інтелектуальний капітал підприємства : навч. посіб. / М. А. Коваленко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 456 с.  


Ковешніков В. С.  Організація готельно-ресторанного госпо
дарства : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, А. Т. Матвієнко, О. Г. Разметова. – Київ : Ліра-К, 2020. – 562 с.   Костюк В. С. Прикладна механіка та основи конструювання : навч. посіб. / В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, Є. В. Костюк. – Київ : Кондор, 2020. – 170 с. : іл. 

 Кривов'язюк І. В. Економіка інноваційного підприємства :  навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 342 с.      


Наниашвили И. Н.
250 узоров для вязания спицами / И. Н. Наниашвили. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2021. – 235 с.  Основи сенсорного аналізу
харчових продуктів : навч. посіб. / О. Б. Ткаченко [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2020. – 303 с. 
 Осовська Г. В. Менеджмент організацій : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – Київ : Кондор, 2020. – 677 с.   Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів : монографія / ред. І. В. Кривов'язюк. – Київ : Кондор, 2020. – 169 с. 


 Палеха, Ю. І. Інформаційна культура : навч. посіб. / Ю. І.   Палеха, О. Ю. Палеха, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2020. – 399 с. 


   Плохій С. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи /       

С.  Плохій ; пер. з англ.: В. І. Махонін, Є. Тарнавський ; худож. О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Бібколектор, 2019. – 395 с. 
  Стандартизація в дизайнерській діяльності : навч. посіб. / В.  О. Свірко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 228 с.


  Технологія та проектування елеваторів : навч. посіб. / О. І. Шаповаленко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 416 с. 

  Технологія продукції ресторанного
господарства : навч.-наоч.  посіб. / В. Ф. Доценко [та ін.]. – Київ : Кондор, 2019. – 292 с.   

 

  Управління та поводження з відходами : практикум / М. О. Клименко [та ін .]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 180 с. : іл. 

 Управління рекламними проектами : навч. посіб. / Я. С. Ларіна  [та ін.] ; ред. О. П. Луцій. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 308 с. 

  Фосфогіпс (екологічно безпечні шляхи утилізації та використання) : монографія / Т. Г. Іващенко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2017. ˜– 218 с.

 
  Харчова та санітарна токсикологія : навч. посіб. / О. В. Кузьмін [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 556 с. : іл.    Хмельнюк М. Г. Енергетичний менеджмент і аудит / М. Г.   Хмельнюк,  О. Ю. Яковлева, О. В. Остапенко ; ред. М. Г. Хмельнюк = Energy management and audin / Ч. 1 : підручник. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 220 с. 
  Чеканович М. Г. Розрахунок будівельних конструкцій : навч.  посіб. / М. Г. Чеканович, О. Є. Янін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 160 с. 
   Череп А В. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок. – Київ : Кондор, 2020. – 249 с. 
  Шелудько С. А. Міжнародні стандарти банківської    справи :  навч. посіб. / С. А. Шелудько. – Київ : Кондор, 2020. – 258 с.

 Шлендер Б. Становлення Стіва Джобса / Б. Шлендер, Р. Тетцелі ; пер. з англ. Н. Лавська. – Київ : КМ-Букс, 2021. – 408 с. : іл.

 

 

  Запрошуємо Вас у відділ виробничої літератури Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки ознайомитись з новинками.

Конец формы

 


 


  


Немає коментарів:

Дописати коментар