четвер, 3 червня 2021 р.

Новинки сільськогосподарської літератури

       Бондар О. І. "Зелена" економіка як підґрунтя екологізації     місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; ред. О. І. Бондар. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 234 с.

 Вольська О. М. Соціально-економічний розвиток сільських територій України : навч. посіб. / О. М. Вольська, Ю. Є. Кирилов, Л. О. Потравка. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 182 с.
       Гайдуцький П. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в      Україні / П. Гайдуцький. – Київ : ДКС центр, 2020. – 542 с.          Генетика риб : підруч. для студ. внз / В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 305 с. 


    Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем : монографія / Н. М. Рідей [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 234 с. : табл.


        

                                 


       Голиш Г. М. Дмитро Лисун: від Гірників до Плешканів:   док. повість, спогади / Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2020. – 270 с. : фот.    Ґрунтознавство : навч. посіб. для студ. / М. Ф. Бережняк  [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2020. – 610 с.


       

            Бойко, Т. О. Екологічне лісознавство : навч. посіб. / Т. О. Бойко, П. М. Бойко, Ю. В. Плугатар. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 265 с.

        Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві : підруч. для зво / Б. В. Болтянський [та ін.]. – Київ : Кондор, 2020. – 402 с. : іл.


       Кордзая Н. Р. Основні поняття продовольчої безпеки  країни : монографія / Н. Р. Кордзая, Б. В. Єгоров. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 147 с.
       Кражан, С. А. Природна кормова база  рибогосподарських водойм : навч. посіб. для внз /            С. А. Кражан, М. І. Хижняк. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 324 с.


       Меженський В. М. Систематика і класифі- кація плодових культур : навч. посіб. / В. М. Меженський, Л. О. Меженська. – Київ : Ліра-К, 2019. – 598 с. 

       Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та  заходи боротьби з ними : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 328 с.

 

       Основи рибоохорони : Практикум : навч. посіб. для  бакалаврів у внз / І. А. Лобанов [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 356 с.      Рибальство (промислове, любительське та спортивне) : підручник / Ю. В. Пилипенко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 654 с. : іл.


      Сермелі  Джо. Рибальство. Повний довідник / Д. Сермелі ; пер. з англ. О. Шевченко. – Київ : КМ-Букс, 2018. – 256 с. :   іл.         Сільськогосподарські машини  : зб. наук. статей. – Луцьк : ЛДТУ. – 1995.
       Вип. 45 : Технологія. Технологічний процес. Техніка. –  2020. – 171 с.


       

 Сушіння та зберігання зерна : підручник / О. І.  Шаповаленко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 394 с.         

        Третяк А. М. Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. А. Третяк. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 180 с.


       Третяк А. М. Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 265 с.    Третяк Т. О. Добросусідство в земельному праві України : монографія / Т. О. Третяк. – Київ : Правова єдність, 2019. – 367 с.        Трофименко О. Л. Генетика популяцій : підручник / О. Л. Трофименко, М. І. Гиль, О. Ю. Сметана. – Миколаїв : МНАУ,    2018. – 254 с.
      Шевченко В. Ю. Аквакультура перспективних об'єктів : навч. посіб. / В. Ю. Шевченко. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 402 с. 
       Шекк П. В. Марикультура : підручник / П. В. Шекк, В. Ю. Шевченко, А. М. Орленко. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 328 с. : іл. 
         Шкідники запасів продукції рослинництва і  тваринництва : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 410 с.

 


              

 

Немає коментарів:

Дописати коментар